Město Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem

Využitelnost systému pro města a obce je jednou z klíčových vlastnostní systému CertiConVis. Město Lysá nad Labem přistupuje k řešení problémů velmi inovativně. Ruku v ruce v nasazením nového kamerového systému tak došlo k instalaci detekčního systému CertiConVis, který pomáhá zvyšovat bezpečnost občanů a zárověn efektivně řeší problematiku parkování v obci.

Aplikované funkce systému

  • analyza
  • detekce
  • parkovani

Modernizace kamerového systému a nasazení analytického softwaru CertiConVis přináší městům a obcím mnoho výhod. Město Lysá nad Labem využívá zejména funkce pro oblast bezpečnosti a problematiku parkování.

Oblast bezpečnosti:

Pomocí systému CertiConVis je nyní obec schopna mnohem lépe zajišťovat bezpečnost svých občanů. V současné době CertiConVis detekuje například neoprávněné vniknutí do budov, nepovolený vstup na místa v místním zámeckém parku, kde se nachází mnoho cenných soch z doby Hraběte Šporka, případně poničení dětských hřišť vandaly, kteří se potulují po městě v nočních hodinách.

Parkování ve městě:

Město je dále zatíženo velkým počtem špatně parkujících vozidel v návaznosti na místní výstaviště. Nový systém velmi rychle a efektivně řeší tuto problematiku pomocí vyznačení zón se zákazem zastavení. Chrání tím veřejné zelené plochy i vjezdy do domů obyvatel. Správci systému si sami definují zóny, kde se parkovat smí a kde ne.

Shrnutí

Město Lysá nad Labem si klade za cíl zajistit občanům ideální podmínky pro bezpečný a harmonický život. Analytický software CertiConVis tento cíl pomáhá plnit hned v několika oblastech. Cílem do budoucna bude i nadále rozšiřovat kamerový systém ve městě a najít další možnosti uplatnění systému CertiConVis v praxi.

Město Lysá nad Labem je prvním městem ve Středočeském kraji, kde je tato moderní technologie umělé inteligence nasazena.