Případové studie

Obchodní centrum Letňany

Počet návštěvníků v obchodním centru? Trasa, kudy nejčastěji chodí zákazníci v obchodě, popř. určení inzertních ploch, které nejdéle sledují? To vše lze získat ze záznamu kamerových systémů. CertiConVis dokáže v rámci svých funkcí definovat mnoho situací, ze kterých lze získávat velmi cenná data pro marketingové účely a statistiky. Jak využívají náš v systém OC Letňany?

Město Lysá nad Labem

Využitelnost systému pro města a obce je jednou z klíčových vlastnostní systému CertiConVis. Město Lysá nad Labem přistupuje k řešení problémů velmi inovativně. Ruku v ruce v nasazením nového kamerového systému tak došlo k instalaci detekčního systému CertiConVis, který pomáhá zvyšovat bezpečnost občanů a zárověn efektivně řeší problematiku parkování v obci.

SPEL a.s.

Parkovaní je v současnosti bráno jako zásadní problém. Se zvyšujícím se počtem vozidel na silnicích je potřeba více využívat moderní technologie, které dokáží řešit situaci efektivně a reagovat v reálném čase. Jedním z příkladů budoucího použití je například implementace inteligentního systému pro správu parkování v městských parkovacích zónách. Toto řešení spadá do kategorie služeb pro „Chytré město“ a řadí se tak po bok dalších systémů pro zlepšení kvality lidských životů. Pomáhat bude nejen řidičům, ale také významně sníží zátěž na životní prostředí“,

Letiště Václava Havla Praha Ruzyně

Ve spolupráci s distributorem CertiConVis (CCV), společností Intego a systémovým integrátorem společností ABBAS jsme v roce 2018 získali velmi významnou zakázku. Náš systém byl vybrán pro zvýšení bezpečnosti na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni.

Načíst další

Jaké jsou přednosti systému

Komplexnost

CertiConVis dokáže kombinovat funkce pro zajištění bezpečnosti i sběr dat pro různé účely a analýzy. Jedním systémem tak lze nahradit několik nezávislých řešení.

Flexibilita

Ke stávajícím funkcím lze CertiConVis upravit dle přesných požadavků klienta. Dokážeme tak dlouhodobě reagovat na požadavky trhu a připravovat systém pro stále nové a nové situace.

Bezpečnost

Systém nabízí maximální zabezpečení a ochranu sledovaných dat. Veškerá analýza situací může probíhat na serverech umístěných u klienta, data se nikam neodesílají.

Systém CertiConVis lze pořídit i formou dotačního grantu, CertiCon zajišťuje:

  • Dotační poradenství – nalezení vhodných dotačních schémat a projektových partnerů
  • Přípravu žádostí o podporu v oblasti Průmyslu 4.0
  • Projektový management a podpůrné činnosti
  • Poradenství v národních a evropských dotačních titulech
Kontaktujte nás
Systém CertiConVis lze pořídit i formou dotačního grantu, CertiCon zajišťuje: Systém CertiConVis lze pořídit i formou dotačního grantu, CertiCon zajišťuje: