Centrum handlowe Letnany

Centrum handlowe Letnany

Liczba odwiedzających centrum handlowe? Ścieżka, którą najczęściej wybierają klienci w sklepie, w tym zidentyfikowanie powierzchni reklamowych które oglądają najdłużej? To wszystko możemy uzyskać z nagrań wideomonitoringu. CertiConVis potrafi definiować wiele sytuacji z których następnie można zyskać bardzo cenne dane dla celów marketingowych i statystycznych. Jak wykorzystuje nasz system centrum handlowe Letnany?

Zastosowane funkcje systemu

  • detekce
  • marketing

Wymagania klienta

Badanie opisuje wdrożenie analitycznego systemu CertiConVis do online monitoringu śledzącego przemieszczanie się klientów po terenie centrum Letnany. Głównym celem było policzenie każdego indywidualnego klienta, wchodzącego do na teren i przekształcenie wyników do złożonych raportów dla właścicieli cetrum handlowego. Na początku współpracy powstał pomysł wymiany istniejącego systemu który nie zapewniał włąściwych wyników odpowiedniej jakości. Długoterminowym celem jest wytworzenie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie kamerowego systemu nadzoru, który nie tylko pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa ale i dostarczy ważne dane o zachowaniach zakupowych klientów.

Nasze rozwiązania

Wpierw, konieczne było znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla kamer. Ich właściwe umieszczenie, jest w wielu aspektach kluczowe a nasi eksperci potrafią dokładnie wytypować nie tylko miejsce ale i kąt obserwacji. Później nastąpiła instalacja systemu CertiConVis. Równie ważną częścią wdrożenia była modyfikacja algorytmów obliczeniowych aby były zdolne eliminować otaczające zakłócenia jak odbicia osób w szklanych drzwiach, duplikowane wykrywanie i licznie osób lub obiektów przekrywających się.

Wynik implementacji

Wynikem naszej pracy jest aktualnie 95% współczynnik trafności oprogramowania CertiConVis jeśli chodzi o liczenie osób w porównaniu z manualnym liczeniem operatorów centrum handlowego. W związku z porównaniem do poprzedniego systemu albo innymi częstymi rozwiązaniami jak czujniki, uzyskany wynik jest uważany za wyśmienity.

CertiConVis pomoże poznać właścicielom centrów handlowych:

  • dokładną liczbę odwiedzających centrum oraz informację o ich poruszaniu
  • porównać odwiedziny w poszczególnych sklepach
  • dane do określenia wysokości najmu według dokładnych statystyk odwiedzania i poruszania się klientów
  • dane o miejscach najbardziej odwiedzanych przez klientów
  • dokładne dane do ofert powierzchni reklamowych