Funkce systému CertiConVis

Počítání objektů a statistiky

Počítání objektů a statistiky

Počítáme objekty (například vozidla) a osoby procházející nebo pohybující se ve scéně.

 • Počítání osob / vozidel při vstupu do scény
 • Počítání osob / vozidel při výstupu ze scény
 • Počítání osob / vozidel při vstupu do virtuální zóny
 • Počítání osob / vozidel při výstupu z virtuální zóny
 • Počítání osob / vozidel při přechodu virtuální čáry
 • Měření postojů osob / vozidel v pohybu
 • Počítání vozidel v řadě / koloně
 • Aktuální přehled obsazenosti scény
 • Statistika průměrné obsazenosti

Detekce a rozpoznávání objektů

Detekujeme objekt ve scéně a rozpoznáváme jeho typ.

 • Detekce pohybujícího se objektu
 • Rozpoznání osob od ostatních objektů
 • Rozpoznání vozidel od ostatních objektů
 • Rozpoznání domácích zvířat od ostatních objektů
 • Odhad vlastností objektu
 • Maskování obrazového šumu
 • Ignorování neadekvátního pohybu ve scéně

Detekce a rozpoznávání objektů
Detekce kriminality a nehod

Detekce kriminality a nehod

Odhalíme pokročilé vzory kriminálního chování.

 • osoba nechala předmět (např. zavazadlo) na zemi
 • došlo k náhlému rozsvícení ve scéně
 • došlo k náhlému zhasnutí / ztmavení ve scéně
 • sledovaný objekt byl odstraněn
 • objekt ze scény zmizel
 • redukce falešných alarmů nezpůsobených osobou

Analýza dopravní situace

Z trajektorie vozidel odhalíme přestupky a podezřelé chování.

 • vozidlo se pohybuje ve špatném směru
 • vozidlo vstoupilo do zakázané zóny
 • vozidlo vystoupilo ze zakázané zóny
 • vozidlo stojí v zakázané zóně
 • vozidlo udělalo zakázanou změnu směru

Analýza dopravní situace
Detekce podezřelého vniknutí

Detekce podezřelého vniknutí

Detekujeme vstup objektů do sledovaných zón ve scéně.

 • hlídání virtuálních citlivých zón
 • vstup osoby  do zakázané zóny
 • vstup osoby ze zakázané zóny
 • otálení osoby v zakázané zóně
 • překročení virtuální čáry