Co je CertiConVis

Systém CertiConVis učí kamery sledovat přesně to, požadujete

CertiConVis byl vyvinut za účelem inovativního využití kamerových systémů pomocí pokročilých technologií na bázi umělé inteligence. V rámci vývoje se pod rukami našich odborníků postupně zformoval špičkový produkt, který v současné době prodáváme do mnoha segmentů.

CertiConVis (zkráceně CCV) je software určený pro analýzu obrazu z kamer nebo z videa. Uživatel si sám nadefinuje objekty a chování, které chce sledovat. Následně lez nechat systém CCV pracovat zcela samostatně. Jakmile ve sledované scéně nastane předem nadefinovaný úkon, například odbočení vozidla do protisměru nebo nepovolený vstup osoby do zakázané zóny, systém zcela automaticky upozorní uživatele.

Definovat lze objekty a jejich chování, zóny vstupu, směry pohybu, apod. Analýza může probíhat jak v reálném čase, tak i z nahraného videa. V tomto případě pak systém CertiConVis automaticky zobrazí zpětně veškeré uživatelem definované momenty v průběhu vybraného časového období. Zde se jedná o tzv. forenzní analýzu.

Výhodou automatického zaznamenávání situací, které chce uživatel sledovat, je takřka nulová chybovost a časová nenáročnost. Není potřeba sledovat zpětně hodiny záznamu a „manuálně“ detekovat požadované situace.

CertiConVis posouvá využití kamerových systémů po celém světě na zcela novou úroveň. Nadefinujte si ve sledované scéně objekty a jejich chování a nechte systém pracovat za vás. 

Funkce systému CertiConVis:

 • detekce a rozpoznávání objektů
 • analýza chování osob
 • detekce zneužití kamery
 • počítání objektů a statistiky
 • slučování událostí ze záznamu
 • detekce podezřelého vniknutí
 • detekce kriminality nehod
 • analýza dopravní situace

Detailnější popis funkcí naleznete v sekci Funkce systému.

Technologie systému CertiConVis

V jádru CertiConVis je sofistikovaný modul pro počítačové vidění, který byl vyvinut týmem expertů společnosti CertiCon. Toto jádro využívá technologii neuronových sítí a počítačového vidění. Je tvořeno několika proprietárními komponentami:

 • Deep Learning Engine – lokalizace a klasifikace objektů do jednotlivých tříd pomocí neuronových sítí
 • Camera and Video Analytics Engine – inteligentní dohled prostřednictvím porozumění obsahu scény
 • StreamNet – umožňující optimální využití velkého množství prováděcích jader CPU (pipeline)
 • GPU manažer – patentovaný rozvrhovač (scheduler) umožňující rozložení výpočtu (inferenci) na více GPU
 • Multi-Object Tracker – seskupení (asociace) jednotlivých objektů napříč časem

CertiConVis využívá ověřené technologie jako NVIDIA TensorRT pro vysoce výkonnostní analýzu obrazu, nebo Docker pro snadné nasazení, údržbu a běh systému.

Případové studie