Co je CertiConVis

Systém CertiConVis učí kamery sledovat přesně to, co požadujete

CertiConVis (zkráceně CCV) je software určený pro analýzu obrazu z kamer nebo z videa. V rámci několikaletého vývoje se pod rukami našich odborníků postupně zformoval špičkový produkt, který v současné době zefektivňuje procesy v mnoha segmentech.

Nadefinujte si objekty a jejich chování, které chcete pomocí kamerových systému sledovat a nechtě systém pracovat zcela samostatně. Jakmile ve sledované scéně nastane předem nadefinovaný úkon, například odbočení vozidla do protisměru nebo nepovolený vstup osoby do zakázané zóny, CertiConVis zcela automaticky upozorní uživatele.

Definovat lze objekty a jejich chování, zóny vstupu, směry pohybu, apod. Analýza může probíhat jak v reálném čase, tak i z nahraného videa. V tomto případě pak systém CertiConVis automaticky zobrazí zpětně veškeré uživatelem definované momenty v průběhu vybraného časového období. Zde se jedná o tzv. forenzní analýzu.

Výhodou automatického zaznamenávání situací je takřka nulová chybovost a časová nenáročnost. Není potřeba sledovat zpětně hodiny záznamu a „manuálně“ detekovat požadované situace.


CertiConVis posouvá využití kamerových systémů po celém světě na zcela novou úroveň. Nadefinujte si ve sledované scéně objekty a jejich chování a nechte systém pracovat za vás. 

Funkce systému CertiConVis:

  • detekce a rozpoznávání objektů
  • analýza chování osob
  • detekce zneužití kamery
  • počítání objektů a statistiky
  • slučování událostí ze záznamu
  • detekce podezřelého vniknutí
  • detekce kriminality nehod
  • analýza dopravní situace

Případové studie