CetiConVis

Klienti, kteří důvěřují našemu řešení:

 • Rohlik.cz
 • OC Letňany
 • M2C
 • Policejní prezidium
 • Letiště Praha Ruzyně
 • Lysá nad Labem
 • SPEL
O nás

CertiConVis ve zkratce

CertiConVis je sofistikovaný systém pro analýzu obrazu z kamer jak v reálném čase, tak ze záznamu. V současné době funguje většina kamerových systémů jako důkazný materiál v případě, že se stane nežádoucí situace. Hodiny a hodiny sledování zpětných záznamů, vysoká chybovost při analýze a nutná přítomnost lidského, tedy mnohdy velmi nákladného faktoru, je díky systému CertiConVis minulostí.

Pomocí kombinace technologie na bázi neuronových sítí a našeho vlastního patentovaného řešení dokážeme doslova učit kamery sledovat přesně to, co potřebujete a následně vyhodnotit situaci

Pro koho je systém určen

Systém CertiConVis má široké využití v mnoha oborech. Je určen pro situace, které vyžadují buďto okamžitý zásah v reálném čase nebo pro zpětnou analýzu videa, tzv forenzi. Své uplatnění tak nalezne nejen jako inovativní bezpečnostní prvek na bázi umělé inteligence, ale také jako sofistikovaný systém pro sběr dat se širokou škálou využití.

Mezi naše klienty se v současné době řadí:

 • bezpečnostní složky včetně státních institucí
 • obchodní centra a provozovatelé veřejných areálů
 • průmyslové objekty s nadnárodní působností
 • řada soukromých investorů
 • města a obce

Videoukázky s využitím systému

Detekce pohybu a počítání osob

Detekce pohybu a počítání osob

Detekce pohybu vozidel

Detekce pohybu vozidel

Detekce parkovacích míst

Detekce parkovacích míst

Detekce pohybu osob

 Detekce pohybu osob

Jaké jsou přednosti systému

Komplexnost

CertiConVis dokáže kombinovat funkce pro zajištění bezpečnosti i sběr dat pro různé účely a analýzy. Jedním systémem tak lze nahradit několik nezávislých řešení.

Flexibilita

Ke stávajícím funkcím lze CertiConVis upravit dle přesných požadavků klienta. Dokážeme tak dlouhodobě reagovat na požadavky trhu a připravovat systém pro stále nové a nové situace.

Bezpečnost

Systém nabízí maximální zabezpečení a ochranu sledovaných dat. Veškerá analýza situací může probíhat na serverech umístěných u klienta, data se nikam neodesílají.

Systém CertiConVis lze pořídit i formou dotačního grantu, CertiCon zajišťuje:

 • Dotační poradenství – nalezení vhodných dotačních schémat a projektových partnerů
 • Přípravu žádostí o podporu v oblasti Průmyslu 4.0
 • Projektový management a podpůrné činnosti
 • Poradenství v národních a evropských dotačních titulech
Kontaktujte nás
Systém CertiConVis lze pořídit i formou dotačního grantu, CertiCon zajišťuje: Systém CertiConVis lze pořídit i formou dotačního grantu, CertiCon zajišťuje:

Využití systému CertiConVis

CertiConVis je vyvíjen přímo v české společnosti CertiCon. Tým špičkových vývojářů tak může reagovat na výzvy trhu velmi rychle a připravovat stále nové možnosti využití napříč mnoha odvětvími.

Zabezpečení veřejných prostor

V době, kdy je kladen stále větší důraz na bezpečnost, je potřeba vyvíjet systémy, které se dokáží flexibilně přizpůsobovat narůstajícím hrozbám. Ať už se jedná o standardní narušení prostoru, neoprávněné vniknutí, násilnou činnost nebo například detekci odloženého zavazadla – CertiConVis je vždy připraven upozornit uživatele. Stačí nadefinovat objekt a činnost, které chceme v rámci scény sledovat a následně nechat celý systém pracovat za nás. CertiConVis pomáhá potlačit kriminální či teroristickou činnost a zlepšuje tak životní úroveň ve městech či veřejných prostorech.

Zjistit více

Analýza dopravní situace

Systém CertiConVis dokáže analyzovat obraz z kamer v reálném čase i ze záznamu. Lze jej tedy využít jako “alarm” v situacích, ve kterých by mohlo dojít k nehodě či přestupku vůči dopravním předpisům, např. vjezd do jednosměrné ulice, jízda na červenou, otáčení vozidel v křižovatce, nájezd na dálnici do protisměru a pro mnoho dalších situací, ve kterých jde mnohdy o lidské životy. Nebo lze nechat systém automaticky vyhodnotit situace z kamerového záznamu zpětně. Výhodou je, že systém sám dokáže definované situace vybrat ze záznamu a ukázat pouze je, není tak nutno analyzovat hodiny záznamu manuálně.

Zjistit více

Marketingové statistiky

Počet návštěvníků na veletrhu či v obchodním centru? Nejvíce navštěvované historické památky? Trasa, kudy nejčastěji chodí zákazníci v obchodě, popř. který reklamní stojan sledují nejdéle? To vše lze získat ze záznamu kamerových systémů. CertiConVis dokáže v rámci svých funkcí definovat mnoho situací, ze kterých lze následně získávat velmi cenná data pro marketingové účely a statistiky. Navíc jej lze samozřejmě využívat jako klasický bezpečnostní systém. V jednom jediném systému tak získáte mnoho funkcí, které doposud řešili lidé nebo složitá a nákladná technologická řešení.

Zjistit více

Zefektivnění výrobních procesů

CertiConVis lze využívat i při výrobním procesu v průmyslových celcích. Pomocí obrazu z kamer dokážeme detekovat správný pohyb pracovníků po areálu, dodržování bezpečnostních předpisů, správný postup výrobních procesů apod. Velkým přínosem může být i možnost detekce předmětů na jednotlivých pracovištích, systém dokáže pomocí obrazu z kamery rozpoznat například odlišné barvy, materiály, velikost předmětu a další.

Zjistit více

Kontaktujte nás